Utvikling

Dette skal bli en attraktiv del av Fjordbyen

Plan- og bygningsetaten starter arbeidet med områderegulering for Vippetangen, Akershusstranda og Revierområdet.

BOLIGER: Det vurderes også å innpasse boliger og gjestehavn innen planområdet. Ill: PBE
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Formålet med planen er å utvikle et attraktivt og velfungerende delområde i Fjordbyen samt en byintegrert, modernisert fergeterminal. Planen skal vektlegge hensynet til og bevaring av viktige kulturmiljø, etablere et attraktivt bymiljø med publikumsattraksjoner og gode offentlige rom, torg og parker, skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) i et brev til alle berørte offentlige organer og andre interessenter.

Der varsler etaten oppstart av arbeidet med områderegulering for Akersneset (Vippetangen, Akershusstranda og Revierområdet), med konsekvensutredning og risiko og sårbarhetsanalyse.

Planen skal også omfatte gode løsninger for kollektivtrafikk, Fjordtrikk, syklende, gående, bil, gods og servicetransport. I tillegg skal det vurderes å innpasse boliger og gjestehavn innen planområdet.

Les også: Boligprosjekt i Tromsø selger like godt som før korona

Fjordbyplanen, Områdeprogram for Vippetangen, Prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden samt Oslo Havneplan vil danne grunnlag for det videre planarbeidet.

– Forslag til områderegulering skal konsekvensutredes i henhold til utredningsprogram fra Fjordbyplanen og planprogram for Fjordtrikken, skriver PBE.

I brevet ber etaten om innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn før det bearbeides videre og oversendes byrådet for politisk behandling.

PBE forventer at planforslaget legges ut på offentlig ettersyn våren/sommeren 2021.


Se også Se også om kjempesuksessen på Vippa som nå jakter nye lokaler på Estate Play her:

Skal undersøke bygulvet i Nydalen/Storo
Aktuelt
– Har rekordhøyt antall boliger under produksjon (+)
Analyse
Leieinntektene stupte da Oslo kommune overtok (+)
Analyse
Bærum blar opp en milliard på kommunehuset
Aktuelt
River industribygg for å oppføre 86 leiligheter (+)
Bolig
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
– Vi står klar med pengesekken (+)
Aktuelt
Hav Eiendom ansetter bærekraftsjef
Karriere
Den gamle kommunen sa ja til milliardprosjektet. Den nye vil utsette (+)
Bolig
Miljø og bærekraft er viktigst for ungdom
Aktuelt

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.