Utvikling

Dramatisk vending for Blystad-prosjekt

- Etatens agerende er nå svært uforutsigbar, skrev Stor-Oslo Eiendom i en e-post til Plan- og bygningsetaten. To dager etter stoppet etaten storprosjektet ved Hasle T-banestasjon.

TO MULIGHETER: Utbyggerne kan enten ta saken videre politisk, eller trekke planforslaget og inngå nye langsiktige utleieavtaler. Ill: Arcasa Arkitekter.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I september skrev Estate Nyheter at Økernveien Eiendom AS vil omregulere Økernveien 97-99. Selskapet – som eies av Arne Blystad-selskapet Songa Eiendom (60%), T Klaveness Eiendom (30%) og Stor-Oslo Invest (10%) – ønsker å oppføre 215 boliger og opptil 2 500 kvadratmeter utadrettet virksomhet på tomten.

Planprosessen har pågått siden Arcasa Arkitekter bestilte oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i februar 2018. Da arkitektselskapet sendte inn oppdatert planforslag til offentlig ettersyn i september, hadde utbyggerne neppe sett for seg etaten skulle stoppe reguleringsplanen for videre behandling. Men det har den altså gjort.

«Ruvende bebyggelse»

– Planforslaget er i strid med overordnede planer og føringer og ønsket utvikling av området. Plan- og bygningsetaten avslår derfor å fremme reguleringsplanen for videre behandling, og har besluttet å ikke legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, er PBEs knallharde melding til utbyggerne.

Etaten peker på at eiendommene grenser mot «svært viktige offentlige byrom på Hasle og i Hovinbyen, som det er viktig at får gode kvaliteter».

– Høydeprinsippet i planarbeid med planprogram (PP) og veiledende plan for offentlige rom (VPOR) ivaretar bedre hensynet til omgivelsene enn det planforslagets høyder gjør. Planforslaget gir mindre sol, lys og luft i Haslevangen med den grønne ringen og i den nye aktivitetsparken for barn og unge som er foreslått i PP/VPOR. Dette gjelder særlig på ettermiddagen og kveld, når parken vil være mest i bruk, skriver PBE i avslaget.

Videre mener etaten at planforslaget gir «en svært ruvende bebyggelse der terrenget er lavest, ut mot aktivitetsparken, T-banen, broforbindelsen og den grønne ringen i dalbunnen der Hovinbekken går». I tillegg «bidrar høydene i planforslaget til et klart brudd med ønsket bebyggelsesstruktur/ høydeplassering for området som helhet».

Etterlyser tilbakemelding

I forkant av avslaget har følgende korrespondanse mellom PBE og Stor-Oslo Eiendom (SOE) pågått per e-post:

PBE 25/10: «Viser til samtale på Hovinkonferansen i forrige uke. Vi sa da at dere kunne forvente en tilbakemelding på planforslaget i løpet av denne uken (uke 44). Til informasjon ligger nå brev med tilbakemelding til ledergodkjenning og blir mest sannsynlig sendt ut på mandag.»

SOE 25/10: «Takk for orienteringen.»

PBE 29/10: «Etter en gjennomgang hos leder må brevet revideres noe. Derfor fikk vi ikke sendt det ut i går. Vi håper å få sendt dere brevet i løpet av uken.»

SOE 4/11: «Det er viktig for oss at dere sender oss etatens tilbakemelding på vårt planforslag i dag. Dette grunnet forslagsstillers styremøte i morgen som er planlagt ift. den fremdrift som tidligere er avtalt med dere.»

PBE 4/11: «Beklager at tilbakemeldingen ikke kom i forrige uke, slik vi hadde håpet. Det viste seg å være behov for ytterligere avklaringer i saken. Forhåpentligvis vil vi få avklart det som trengs og sendt dere tilbakemeldingen i løpet av uken.»

SOE 11/11: «Etatens agerende er nå svært uforutsigbar for forslagsstiller, og vi ber om å få en troverdig tilbakemelding på at vårt planforslag er komplett og blir lagt ut til offentlig ettersyn.»

To dager etter at sistnevnte e-post, ble altså etatens avslag sendt til arkitektselskapet.

Har utfordret PBE

Administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom vedgår at dette er en dramatisk vending i saken. Samtidig har selskapet vært bevisst på at de har utfordret PBE.

– Vårt planforslag er et litt annet grep enn hva PBE sitt forslag til planprogram (PP) og veiledende plan for offentlig rom for Hasle (VPOR) legger opp til. Det har vi gjort fordi det ligger en del føringer i forslaget til VPOR som etter vårt syn ikke etterlever vedtatte overordnede planer. Vi ønsker en dialog med planmyndighetene for å utforme den gode byen, sier Grimstad, og fortsetter:

– Her har vi utfordret planmyndighetene, fordi vi mener at Hasle skal ha en annen utnyttelse og andre høyder, hvilket vi også ser er ønsket politikk ref. Byrådserklæringen. Samtidig blir det ingen god by av at vi ikke utfordrer. Men det er litt overraskende at PBE, som vi har hatt en god dialog med i lang tid, først nå velger å avslå å få planforslaget lagt ut på offentlig ettersyn.

Han sier at Stor-Oslo Eiendom nå har to muligheter: Å ta saken videre politisk, eller å trekke planforslaget og inngå nye langsiktige utleieavtaler av eksisterende formål som bilbutikk.

Flere storprosjekter på Hasle

Storprosjektene ved Hasle T-banestasjon står i nå kø:

– På hjørnetomten Grenseveien/Økernveien ønsker NG Commerce AS å oppføre tre tårnhus og et kraftigere portalbygg med blant annet kompaktboliger og utadrettet virksomhet i tilknytning til nærsenteret Hasle Torg.

– På den andre siden av Økernveien vil Møller Eiendom Holding AS og Haslevollen Eiendom AS å oppføre 65 900 kvadratmeter.  Av dette utgjør bolig 23 300 kvadratmeter, som tilsvarer 255 leiligheter.

I januar 2017 skrev Estate Nyheter at Eiendomsspar ønsker å bygge 62 000 kvadratmeter på den 25 dekar store tomten Økernveien 115. Senere kom også OBOS inn i prosjektet med en eierandel på 50 prosent. Utbyggerne har også foreslått at det bevaringsverdige Bilia-bygget kuttes i dybden for å få plass til flere boliger.

– På det 22,8 dekar store området Økernveien 119 med flere ønsker Nordea Liv Eiendom å oppføre kontorbygg og hotell – totalt 70 000 kvadratmeter.

Blystad laster opp med eiendom

Arne Blystad-selskapet Songa Eiendom har vært med i prosjektet Økernveien 97-99 fra dag 1. Blystad entret den store scenen i norsk næringsliv da han på 1980-tallet forsøkte å raide industrikonsernet Kosmos sammen med sin avdøde bror Wilhelm P. Blystad. Selv om Arne Blystad nå holder en lav profil i mediene, driver han en omfattende virksomhet inne shipping, eiendom og andre investeringer.

– Vi liker å ligge litt lavt overfor media med det vi driver med, og ønsker å holde oss til det, uttaler Andreas Tronstad, investeringsdirektør for eiendom i Blystad Gruppen, i siste utgave av Estate Magasin, som har gått i dybden på rederens eiendomsinvesteringer.

 

Skal undersøke bygulvet i Nydalen/Storo
Aktuelt
– Har rekordhøyt antall boliger under produksjon (+)
Analyse
Leieinntektene stupte da Oslo kommune overtok (+)
Analyse
Bærum blar opp en milliard på kommunehuset
Aktuelt
River industribygg for å oppføre 86 leiligheter (+)
Bolig
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
– Vi står klar med pengesekken (+)
Aktuelt
Hav Eiendom ansetter bærekraftsjef
Karriere
Den gamle kommunen sa ja til milliardprosjektet. Den nye vil utsette (+)
Bolig
Miljø og bærekraft er viktigst for ungdom
Aktuelt

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.